biz hakda

Alizarin

Alizarin biznesi

biz hakda

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.”

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Fuzhou Alizarin Coating Co.Esasy işimiz, inkjet mediasyndan, Eko çözüji inkjet mediasyndan, ýumşak çözüji inkjet mediýasyndan, Suw çydamly inkjet mediýasyndan inkjet geçiriş kagyzyna, reňkine çenli dürli üýtgeşikliklerde ýokary hilli, örtülen prezentasiýa kagyzlaryny we filmleri öndürmäge gönükdirilendir. lazer geçiriş kagyzy, “Eco-Solvent Printable Flex” we “Stol poliuretan Flex” we ş.m. kesilen stol we bizde uly tejribe bar…

Has giňişleýin habar beriň

Çelgiler we baýraklar

2004
2005-nji ýyl
2006
2007
2009-njy ýyl
2013
2014
2015

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.” döredildi.Şol ýylda Hytaýda ulanylyşyny üstünlikli öňe süren ilkinji kärhana bolan inkjet geçiriş kagyzy çykaryldy.

“Eco-Solvent” çap edilip bilinýän PU flex bazara çykdy.

Reňkli lazer geçirmek kagyzy bir wagtyň özünde bazara hödürlenýär.

Iň ýokary derejeli kesip bolýan PU film seriýaly önümler ýurtda we daşary ýurtlarda mahabatlandyrylýar.

10,000 metrden gowrak senagat ýerlerini satyn almak

Zawod asyl nusgasyndan 6 esse uly täze zawoda göçdi.

Ykdysady kesip bolýan PU flex seriýaly önümler daşary ýurt bazarlaryna hödürlenýär.

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd” zawody “Fujian” ýokary tehnologiýaly kärhana diýen ada eýe boldy

Haryt

Reňkli iş eşikleri üçin PrettyStickers HTS-300SRF Çap edilip bilinýän şöhlelendiriji PU Flex bilen üpjün edýäris, yşyklandyryş astynda iş eşikleriňiz üçin şöhlelendiriji pigment gatlagy bilen görnükliligi artdyryp bilersiňiz.
Reňkli iş eşikleri üçin PrettyStickers HTS-300SRF Çap edilip bilinýän şöhlelendiriji PU Flex bilen üpjün edýäris, yşyklandyryş astynda iş eşikleriňiz üçin şöhlelendiriji pigment gatlagy bilen görnükliligi artdyryp bilersiňiz.

Haryt

Haryt

Haryt

 • 01

  Reňkli iş eşikleri üçin PrettyStickers HTS-300SRF Çap edilip bilinýän şöhlelendiriji PU Flex bilen üpjün edýäris, yşyklandyryş astynda iş eşikleriňiz üçin şöhlelendiriji pigment gatlagy bilen görnükliligi artdyryp bilersiňiz.
  Çap edijiler: Eko-Solvent inkjet printerleri / HP Lateks inkjet printerleri / UV inkjet printerleri
  Kesiji: Winil kesýänleriň her görnüşi
  Atylylyk metbugaty: 150 ~ 165 ° C we 15 ~ 25 sek
  Mata: 100% pagta, pagta we poliester garyndysy, 100% pagta haly, emeli deri we ş.m.

 • 02

  HTGD-300, mum krahonlary, ýag pastelleri, floresan markerler, reňkli galam we adaty syýa reaktiw printerleri bilen çap edilip bilinýän 170 mikron kagyz çyzgyda garaňky bazada ýalpyldawuk foto-hrom materialdyr ...

 • Eko-çözüji metallaşdyrylan çap edilýän PU Flex

  03

  Kod HTS-300S

  “Eco-Solvent Metallic Printable PU Flex” her dürli “Eco-Solvent” inkjet printerleri tarapyndan çap edilip bilner, reňk saklaýan reňk bilen, ýuwlandan soň berk çydamlylyk gazanyp biler.

 • “Eko-çözüji” winil

  04

  Kod HTV-300S

  “Eco-Solvent Printable Vinyl” (HTV-300S), poliester film liniýasynda gyzgyn eriş ýelimi bilen EN17 standartyna laýyklykda öndürilen poliwinil hlorid filmine esaslanýar, Ajaýyp kesmek we otlamak häsiýetleri ...

 • 026dbe0e-4319-46a1-b776-391bc80a1c36

  2021 ReChina Asia Expo, 19-21-nji maý, Şanhaý

  ReChina Expo 2004-nji ýyldan bäri her ýyl Şanhaýda geçirilýär. Çap edijiler we sarp edilýän önümler üçin iň möhüm wakalaryň biri hökmünde ReChina Expo pudagyň içerki işgärleri tarapyndan gowy tanalýar ...

 • cff8e5a3-a262-44cb-a5d1-a30ab051ce3e

  DPES “Expo China 2021” -e gol çekdi

  2021 DPES Guanç Guangzhouou halkara mahabat sergisi, DPES gol sergisi Hytaý 2021 sergi zaly: Poly dünýä söwda merkezi sergisi, Guanç Guangzhouou poli dünýä söwda merkezi sergisi Salgysy: Poly dünýä söwda ...