biz hakda

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.”

2004-nji ýylda esaslandyrylan “Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.Esasy işimiz, inkjet mediasyndan, Eko-çözüji inkjet mediýasyndan, ýumşak çözüji inkjet mediýasyndan, Suw çydamly inkjet mediýasyndan inkjet geçiriş kagyzyna, reňkine çenli dürli hilli ýokary hilli, örtülen prezentasiýa kagyzlaryny we filmleri öndürmäge gönükdirilendir. lazer geçiriş kagyzy, Eko-Solvent Çap edilip bilinýän Flex we Kesilen stol Poliuretan Flex we ş.m. We biziň uly tejribämiz bar…

Has giňişleýin habar beriň

Çelgiler we baýraklar

2004
2005
2006
2007
2009
2013
2014
2015

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.” döredildi.Şol ýylda Hytaýda ulanylyşyny üstünlikli öňe süren ilkinji kärhana bolan inkjet geçiriş kagyzy çykaryldy.

“Eco-Solvent” çap edilip bilinýän PU flex bazara çykdy.

Reňk lazerini geçirmek kagyzy bazara bir wagtda hödürlenýär.

Iň ýokary derejeli kesip bolýan PU film seriýaly önümleri ýurtda we daşary ýurtlarda mahabatlandyrylýar.

10,000 metrden gowrak senagat ýerlerini satyn almak

Zawod asyl nusgasyndan 6 esse uly täze zawoda göçdi.

Ykdysady kesip bolýan PU flex seriýaly önümler daşary ýurt bazarlaryna hödürlenýär.

“Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd” zawody “Fujian” ýokary tehnologiýaly kärhana diýen ada eýe boldy

Haryt

InkJet Transfer Kagyzy, Reňk Lazer Geçiriji Kagyz, Çap etmek we kesmek üçin “Eco-Solvent Printable PU Flex” we “Cuttabe Heat Transfer PU Flex” we ş.m.
 • Açyk ýa-da ak reňkli mata üçin HT-150S Light Eco-solvent Çap edilip bilinýän PU Flex

 • HTW-300SRP Garaňky eko-çözüji we lateks çap etmek we kesmek ýylylyk geçiriji PU Flex

 • HTGD-300S Garaňky çap edilip bilinýän PU flex ýylylyk geçiriji winilde eko-çözüji şöhle

 • Mata bezegleri üçin HTS-300S Eko-Solvent metal çap edilip bilinýän ýylylyk geçiriji PU Flex

 • Stol üçin Inkjet printerleri üçin HT-150E ýylylyk geçiriş kagyzy

 • Stol üçin Inkjet printerleri üçin HT-150P ýylylyk geçiriş kagyzy

 • Adaty stol-jet printerleri tarapyndan çap edilen HTW-300 Gara mata Inkjet ýylylyk geçiriş kagyzy

 • Adaty stol-jet printerleri tarapyndan çap edilen HTW-300R Gara mata Inkjet ýylylyk geçiriş kagyzy

 • Winil kesmek üçin ýylylyk geçiriji PU Flex yzygiderli rulolar ýa-da listler

 • Inçe kesmek üçin ýelimleýji rulolar bilen ýylylyk geçiriji Premium PU Flex

 • Winil kesiji dildüwşüji Siluet kemo4 üçin ýylylyk geçiriji ýalpyldawuk PU Flex

 • Stol kesmek üçin demirden ýasalan winil sürü, Siluet Cameo4, Krikut, dogan skanNkut, Panda Mini

 • Hytaýda Alizarin kompaniýasy tarapyndan öndürilen HTW-300EX JetPlus-Dark inkjet geçiriş kagyzy bilen üpjün edýäris, kagyzyň arka tarapy gök gözenek çyzgysy, başga bir tarapyny suw reňkli ruçka, krahonlar, ýag pastel we ş.m. boýap bolýar, geçirmek aňsat. öýde demir bilen ak ýa-da açyk reňkli we goýy 100% pagta futbolkalar.

 • “Alizarin” kompaniýasynyň Hytaýda öndüren HT-150 JetPlus-Light inkjet geçiriş kagyzy bilen üpjün edýäris, kagyzyň arka tarapy gök gözenek çyzgysy, beýleki tarapyny suw reňkli ruçka, krahonlar, ýag pastel we ş.m. bilen boýap bolýar, geçirmek aňsat. öýde demir bilen ak ýa-da açyk reňkli 100% pagta futbolkalara

 • Mimaki CJV tarapyndan BS3 we BS4 syýa, Roland VS540i, Bn20 bilen gowy ýuwulýan, gowy kesiş we ulanmak aňsat we ykdysady bahasy bilen HTW-300SE Eko-çözüji Reňk Çap edýäris we PU flexini kesýäris.innowasion gyzgyn eriş ýelimlerimiz bilen pagta, poliester / pagta we poliester / akril, neýlon / spandex we ş.m. ýaly dokma önümlerine ýylylyk press enjamy arkaly geçirmek üçin amatly.Stepdim ädiminiň wideosyna tomaşa etmegiňizi haýyş edýäris

 • Alizarin zawody, “Eco-Solvent” syýa, lateks syýa, ajaýyp reňkli jeans üçin UV syýa bilen çap edilen “HTG-300S” çap edilip bilinýän altyn bilen üpjün edýär.

 • Iň ýokary hilli ýylylyk geçiriji çap we Cu ...

  Näme üçin çap edilip bilinýän PU flex-i iň gowy görýärin?Alizarin PrettyStickers, Solvent syýa, hakyky çözüji syýa, Eko-Solvent Maks syýa we Lateks syýa, UV syýa bilen kesilen we çap edilen ...

 • Iň ýokary hilli ýylylyk geçiriji çap we Cu ...

  Näme üçin çap edilip bilinýän PU flex-i iň gowy görýärin?Alizarin PrettyStickers, Solvent syýa, hakyky çözüji syýa, Eko-Solvent Maks syýa we Lateks syýa, UV syýa bilen kesilen we çap edilen ...

Habaryňyzy bize iberiň: